Kompenzacije

Imate problem sa naplatom duga, a istovremeno i poteškoće u izmirivanju svojih finansijskih obaveza?
Focus Factor Plus zatvara Vaša potraživanja i omogućava plaćanje Vaših obaveza po dospeću bez ugrožavanja likvidnosti.

Prednosti kompenzacija:
– povećanje likvidnosti preduzeća
– preventivna pomoć kupcu da izmiri dospele obaveze
– minimalan iznos provizije u odnosu na ostale troškove naplate
– brza obrada i realizacija
– ušteda na vremenu zaposlenih koji rade na naplati potraživanja

Posedujemo veliku bazu podataka i klijenata i to nam omogućava da Vam ponudimo više različitih opcija na relaciji kupac-dobavljač i realizujemo upravo onu kompenzaciju koja najviše odgovara Vašim trenutnim potrebama.