Otkup potraživanja

Otkup potraživanja je mogućnost finansiranja preuzimanjem, otkupom vaših dospelih i zakasnelih potraživanja od kupaca. Otkup potraživanja – znači trenutni priliv gotovine čime se bitno utiče na likvidnost.

Otkupom potraživanja možete preciznije upravljati svojim novčanim tokom i rešavati vanredne i iznenadne situacije.

Prednosti otkupa potraživanja:

• prefesionalan pristup sa akcentom na reputaciju i renome svih naših klijenata

• rasterećenje resursa i administracije za servisiranje zakasnelih potraživanja

• ustupanjem potraživanja ne stvarate sliku kreditnog zaduženja

Otkup potraživanja brz je i jednostavan način finansiranja.