SEDNICA SEKCIJE ZA RAZVOJ FAKTORINGA

U Privrednoj komori Beogradau organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, dana 27. marta 2015. godine održana je sednica  Sekcije za razvoj faktoringa, na kojoj je razmatran  Izveštaj o ostvarenom prometu faktoringa u 2014 godini,kao i problemi evidentirani u praksi, koji usporavaju razvoj ove finansijske usluge. U godišnjoj anketi o prometu učestvovalo je 13 kompanija i poslovnih banaka, sa prometom faktoring usluga od 412,1 milion evra. Ostvareni promet beleži pad od 35% ali su zapažene  i  pozitivne promene u strukturi portfolija. 

Promet 13 kompanija  u 2014. godini, zajedno sa eskontom menica iznosio je 469,2 miliona evra, što je za 29,9%  manje u odnosu na prethodnu godinu. Pad ukupnog prometa  posledica je pada prometa kod 6 faktoring kompanija  od oko 60%,  dok su  poslovne banke ostvarile rast prometa za 6,9 % a AOFI-a  rast  za 14,9%. Uprkos padu prometa faktoring kompanija, Focus Factor Plus beleži rast za 13%. Eskont menica, zastupljen kod 8 faktora, izvršen je u iznosu od 57,1 miliona evra, pri čemu eskont kod poslovnih banaka čini 94,4% ukupnog eskonta menica, i isti je porastao za 54,7%. Banke su povećale svoje učešće u strukturi prometa sa 43,6 % na 66,5%. Pozitivne promene u strukturi prometa, u odnosu na prethodnu godinu, izražene su kroz: rast prometa inofaktoringa za 15,1% i rast njegovog učešća u ukupnom prometu sa 5,6% u 2013. godini na 10,4% u 2014. godini; rast dvofaktorskog faktoringa na inotržištu  i rast izvoznog faktoringa za 14%, značajan rast faktoringa bez regresa, kako na domaćem tako i na inotržištu. 

Osnovni problemi u poslovanju i ograničavajući faktori daljeg rasta faktoringa su nelikvidnost i pad ukupne ekonomske aktivnosti  realnog sektora, neefikasna regulativa u oblasti zaštite poverilaca i komplikovana  regulativa  iz oblasti sprečavanja pranja novca. Takođe, istaknuti su problemi vezani za  nejasne i nepovoljne implikacije primena Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, nedoslednu primenu Zakona o faktoringu od strane buđžetskih korisnika, odbijanje velikih dužnika da daju saglesnost na otkup potraživanja kao i  adekvatna regulativa  NBS u delu tretmana faktoringa poslovnih banaka.

U pravcu rešavanja ovih  problema predloženo je formiranje dve radne grupe u okviru Sekcije, koje bi identifikovale  stanje i probleme i predložile odgovarajuća rešenja u pravcu  unapređenja regulative u oblasti zaštite poverilaca  i u oblasti sprečavanja pranja novca.