Prednosti faktoringa

• ubrzanje naplate
• poboljšanje likvidnosti
• dodatni obrtni kapital
• poboljšanje kreditne sposobnosti i boniteta
• povećanje rentabilnosti poslovanja
• mogućnost ekspanzije poslovanja (povećanje prodaje i veća konkuretnost)

Top