Otkup potraživanja

Otkup potraživanja je mogućnost finansiranja preuzimanjem vaših dospelih i nedospelih potraživanja od kupaca. Otkup potraživanja – znači trenutni priliv gotovine u vaše preduzeće.

Otkupom potraživanja možete preciznije upravljati svojim novčanim tokom.

Prednosti otkupa potraživanja:

• rasterećenje svojih resursa i administracije koja bi se inače bavila zakasnelim i nenaplaćenim potraživanjem
• sredstva dobijena kao isplata u faktoringu ne tretiraju se kao kreditno zaduženje

Otkup potraživanja brz je i jednostavan način finansiranja.

Top