Obavezne informacije o klijentu

OSNOVNI PODACI O KLIJENTU
VRSTA I OPIS DELATNOSTI (Proizvodnja, trgovina, usluge)
FINANSIJSKO STANJE KLIJENTA (u RSD 000)
NAJVEĆI KUPCI (u RSD 000)
Kupac 01
Kupac 02
Kupac 03
Kupac 04
Kupac 05
PODACI O VAŠOJ BANCI
POVEZANA LICA SA KLIJENTOM
Klijent 01
Klijent 02
Klijent 03


Top