O faktoringu

Faktoring je finansijski posao koji vam pomaže da obezbedite dodatni obrtni kapital onda kad je najpotrebniji.

Ustupanje nedospelih i nespornih potraživanja vašeg preduzeća faktoring kući, pretvarate ih u novac koji možete koristiti odmah.

Ukoliko vam je potrebno da brzo i kvalitetno svoja nesporna potraživanja pretvorite u novac, obratite se Focus Factor Plus-u.

 

LIKVIDNOST • SIGURNOST • KONKURENTNOST

BRZINA • INOVATIVNOST • FLEKSIBILNOST

 

Top