Kompenzacije

Imate problem sa naplatom duga, a istovremeno i poteškoće u izmirivanju svojih finansijskih obaveza?
Focus Factor Plus zatvara Vaša potraživanja i omogućava plaćanje Vaših obaveza bez upotrebe likvidnih sredstava.

Prednosti kompenzacija:
– povećanje likvidnosti preduzeća
– preventivna pomoć kupcu da izmiri dospele obaveze
– iznos provizija “mali” u odnosu na ostale troškove naplate
– jednostavna dokumentacija
– ušteda na vremenu zaposlenih koji rade na naplati potraživanja

Posedujemo veliku bazu podataka o dugovanjima i potraživanjima privrednih subjekata u Srbiji. To nam omogućava da Vam ponudimo više različitih relacija kupac-dobavljač i realizujemo upravo onu kompenzaciju koja najviše odgovara Vašim trenutnim potrebama.

Top