Brzina, inovativnost, pouzdanost

U toku 2016 radili smo sa preko 1.600 klijenata i ostvarili promet preko 8.400.000.000 RSD.

O faktoringu

Faktoring je finansijski posao koji vam pomaže da obezbedite dodatni obrtni kapital onda kad je najpotrebniji. Ustupanje ...

Kompenzacije

Imate problem sa naplatom duga, a istovremeno i poteškoće u izmirivanju svojih finansijskih obaveza? Focus Factor Plus zatvara Vaša potr ...

Otkup potraživanja

Otkup potraživanja je mogućnost finansiranja preuzimanjem vaših dospelih i nedospelih potraživanja od kupaca. Otkup potr ...

Najnovija aktuelnost

Top