Brzina, inovativnost, pouzdanost

U toku 2014 radili smo sa preko 1.500 klijenata i ostvarili promet preko 6.900.000.000 RSD.

O faktoringu

Imate problem sa likvidnošću firme? Firma Vam suviše brzo raste, a banke Vas ne prate? Onda je faktoring pravo rešenje za Vas. Fakto ...

Kompenzacije

Imate problem sa naplatom duga, a istovremeno i poteškoće u izmirivanju svojih finansijskih obaveza? Focus Factor Plus zatvara Vaša potr ...

Otkup potraživanja

Imate neizmirena potraživanja? Iscrpli ste sve interne i eksterne mogućnosti naplate, a posao trpi? Focus Factor Plus štedi Vaše vr ...

Najnovija aktuelnost

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SEDNICA SEKCIJE ZA RAZVOJ FAKTORINGA

U Privrednoj komori Beograda, u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija, dana 27. marta 2015. godine održana je sednica  Sekcije za razvoj faktoringa, na kojoj je razmatran  Izveštaj o ostvarenom prometu faktoringa u 2014 godini,kao i problemi evidentirani u praksi, koji usporavaju razvoj ove finansijske usluge. U godišnjoj anketi o prometu učestvovalo je 13 kompanija i poslovnih banaka, sa prometom faktoring usluga od 412,1 milion evra. Ostvareni promet beleži pad od 35% ali su zapažene  i  pozitivne promene u strukturi portfolija. Promet 13 kompanija  u 2014. godini, […]

Opširnije
Top