Brzina, inovativnost, pouzdanost

U toku 2015 radili smo sa preko 1.600 klijenata i ostvarili promet preko 8.400.000.000 RSD.

O faktoringu

Imate problem sa likvidnošću firme? Firma Vam suviše brzo raste, a banke Vas ne prate? Onda je faktoring pravo rešenje za Vas. Fakto ...

Kompenzacije

Imate problem sa naplatom duga, a istovremeno i poteškoće u izmirivanju svojih finansijskih obaveza? Focus Factor Plus zatvara Vaša potr ...

Otkup potraživanja

Imate neizmirena potraživanja? Iscrpli ste sve interne i eksterne mogućnosti naplate, a posao trpi? Focus Factor Plus štedi Vaše vr ...

Najnovija aktuelnost

Top